czwartek, 20 czerwca 2019

 

2013-10-27

Posiedzenie Rady Krajowej w Łężeczkach

W dniach 15-17 lutego 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Unii Pracy w Łężeczkach. Posiedzeniu przewodniczył Marek Pol - przewodniczący Rady Krajowej. Poza sprawami organizacyjnymi przyjęto także PROGRAM UNII PRACY, który został zarekomendowany dla Kongresu Unii Pracy. Kongres Unii Pracy przewidywany jest w czerwcu 2013 r. Gościem spotkania Unii Pracy był poseł Janusz Palikot - przewodniczący Ruchu Palikota, który wyraził gotowość współpracy Ruchu Palikota z Unią Pracy. Wstępnie podjęto decyzję o współpracy w ramach międzypartyjnych Zespołów Programowych. W przyszłości może powstać jeden wspólny program obu partii.

PRZYWRÓĆMY POLAKOM  WIARĘ W PAŃSTWO.

 

Trwa proces konsolidacji lewej strony polskiej sceny politycznej.  Na ogłoszony w 2011 roku apel Unii Pracy o budowę  wspólnej, lewicowej  platformy współpracy, partnerstwa i wyborczej odpowiedziały już niemal  wszystkie, polskie ugrupowania polityczne i społeczne.  Rozmawiano o perspektywach i przyszłości polskiej Lewicy.

Trzydniowe (15-17 lutego 2013 r) posiedzenie Rady Krajowej  Unii Pracy w Łężeczkach (Wielkopolska) poświęcone było głównie finalizacji prac nad nowym, uwzgledniającym procesy transformacyjne   zachodzące w Polsce i Unii Europejskiej programem Unii Pracy.

W nowym programie istotne miejsce znajduje troska o bezpieczeństwo i poszanowanie miejsc pracy,   coraz bardziej ubożejącego polskiego społeczeństwa. Unia Pracy widzi konieczność wsparcia sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Ważnym jest by odbudowany został system kształcenia zawodowego także w systemie szkoleń prowadzonych przez Cechy  branżowe.

Unia Pracy wskazuje na pilną potrzebę  przyjęcia  nowoczesnych metod promocji polskiej gospodarki na terenie UE i w świecie.

W programie wiele uwagi poświęca się dostępności obywateli do opieki medycznej, która zdaniem Unii Pracy na chwilę obecną  nie jest zadowalająca. Proponuje się  utworzenie sieci szpitali publicznych nie podlegających komercjalizacji, a także opieranie planowanych budżetów , którymi w celu zakupu świadczeń dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przywróćmy  Polakom wiarę w Państwo - czytamy w projekcie Programu Unii Pracy.  Partia z zaniepokojeniem wskazuje na powszechnie dostrzegalny spadek zaufania obywateli do Państwa i Jego organów.  Zaniepokojenie budzi także oddalanie się – mimo rządowych deklaracji o zbliżeniu- urzędów administracji  publicznej (w tym także rządowej) od obywatela.

Rada Krajowa Unii Pracy przyjęła uchwałę , w której zwróciła się z kolejnym apelem do wszystkich organizacji i środowisk  lewicowych o budowę  jednolitej i przejrzystej oferty polskiej Lewicy dla obywateli.

Na 15 czerwca  2013 r ustalono terminu Kongresu sprawozdawczo wyborczego Unii Pracy.

Podjęto także szereg uchwał, a m.in.

Uchwała

Rady  Krajowej  Unii  Pracy

nr 04/02/2013

 z  dnia  16.02.2013 r.

 

 

                    Od lat Polska jest krajem o najsłabszym wśród wszystkich państw Unii Europejskiej wpływie lewicy na przebieg spraw w kraju i w samorządach lokalnych. Dzieje się tak pomimo, że bardzo  duża część naszego społeczeństwa

deklaruje przywiązanie do  lewicowych wartości.

 

                    Unia Pacy podziela opinię, że zmiana tej nienormalnej sytuacji może nastąpić tylko w wyniku współdziałania partii i środowisk lewicowych na rzecz budowy jednolitej, silnej formacji lewicowej, wartej poparcia obywateli wyznających wartości lewicowe. Jesteśmy przekonani, że okres poprzedzający  zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego jest najlepszym czasem do podjęcia takiego wysiłku.

 

                    Apelujemy do Koleżanek i Kolegów z Ruchu Palikota i Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz innych partii i środowisk lewicowych o niezwłoczne podjęcie działań na rzecz budowy takiej formacji.

 

                    Rada Krajowa Unii Pracy upoważnia Zarząd UP do delegowania przedstawicieli naszej partii do pracy we wspólnych z innymi partiami lewicowymi zespołach i komisjach programowych.

 

                                                                                                   Rada Krajowa Unii Pracy

Uchwała Rady Krajowej Unii Pracy

Nr 01/02/2013

z dnia 16 lutego 2013 roku

w sprawie: zwołania XV Kongresu Unii Pracy

 1.   Na podstawie art. 18, pkt 3 statutu UP, Rada Krajowa Unii Pracy postanawia zwołać XV Kongres Unii Pracy w dniu 15 czerwca 2013 roku w Warszawie.

2.   W Kongresie UP uczestniczą delegaci, wybrani w trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej poprzedzającej kongres.

3.   Przygotowanie kongresu powierza się Zarządowi Krajowemu UP.

4.   Rada Krajowa UP zobowiązuje Przewodniczących RO UP do niezwłocznego zawiadomienia delegatów o terminie i miejscu      XV Kongresu UP.

5.   Integralną część uchwały stanowi załącznik określający zasady      i terminy kampanii sprawozdawczo – wyborczej, poprzedzającej XV Kongres Unii Pracy

                                                                          Rada Krajowa Unii Pracy

 

 

kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc
kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc
kliknij by powiekszyc
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Sympatycy, Szanowni Czytelnicy,

Minęły wybory do samorządu a na nas spadają różnorodne plagi. Pogłębia się kryzys gospodarczy pozostawiając wiele rodzin bez pracy i środków do życia. Wzrost bezrobocia przyspiesza, zaś władza się bawi naszym kosztem. Dzisiaj już widzimy, że zaufanie dla rządzących zostało zniweczone. Dziura budżetowa rośnie i brakuje środków niemal na wszystko. Tylko psy i koty mają się lepiej, bo mają swoje schroniska i mają co jeść.

Nas najbardziej niepokoją wykluczenia i pogłębiające się enklawy biedy, nędzy i ubóstwa. Jak by tego było mało rząd doprowadził do tego, że brakuje pieniędzy także na leczenie nas. Wielu ludzi nie może być poddanych leczeniu z uwagi na ogromny bałagan w służbie zdrowia spowodowany urządzaniem się na tej służbie ludzi związanych z rządzącymi.

Pamiętajmy więc, gdyż zbliżają się wybory do parlamentu europejskiego. Nie dajmy się ogłupić i dobrze się zastanówmy przed wrzuceniem kolejnej kartki z głosem do urny wyborczej. Nie pozwólmy sobie mydlić oczu obietnicami, bo nimi jak mówi ludowe porzekadło jest piekło wybrukowane. Bierzmy sprawy w swoje ręce i mądrze decydujmy bez brania pod uwagę miss piękności plakatów, czy też nikomu nie potrzebnych obietnic. Odrzućmy krasomówstwo i patrzmy bardzo realnie na to co będzie następnego dnia po wyborach.


Wszelskie prawa zastrzeżone.