czwartek, 20 czerwca 2019

 

2013-10-27

Posiedzenie Rad Wojewódzkiej Lubuskiej Unii Pracy

      W dniu 25 stycznia 2012 odbyło się w Gorzowie posiedzenie Lubuskiej Rady Unii Pracy poświęcone sytuacji naszej partii po wyborach parlamentarnych oraz omówieniu projektu Programu Unii Pracy.

       Prowadzący obrady Przewodniczący Emilian Popławski relacjonując przebieg ostatniego posiedzenia Rady Krajowej omówił sytuację Unii Pracy po wyborach parlamentarnych, w których lewica – a w tym nasza partia – poniosła dotkliwą porażkę. Wskutek nie podpisania formalnej koalicji wyborczej z SLD nie określono jasnych zasad umieszczania kandydatów UP na listach wyborczych SLD, parytetu miejsc etc. W efekcie w całym kraju jedynie dziewięciu członków UP znalazło się na listach SLD; w lubuskim spośród trzech naszych członków kandydatur kol. kol. Zaborowskiego i Pawlaka nie uwzględniono w ogóle, zaś miejsce na liście kol. Popławskiego było wielokrotnie zmieniane bez wiedzy zainteresowanego i wbrew poczynionym ustaleniom.

Skutkiem kampanii wyborczej SLD jest porażka wyborcza lewicy, postępująca polaryzacja jej elektoratu i osłabienie na scenie politycznej.

      Pomimo słabych wyników wyborczych Rada wyraża podziękowanie wszystkim członkom LUP zaangażowanym w kampanii, a w szczególności kol. kol. Sikorskiemu,

Pawlakowi i Grabowskiemu.

      W dalszej części obrad kol. Popławski przedstawił przyjęte przez Radę Krajową kierunki działania Unii Pracy w najbliższym czasie mające doprowadzić do zjednoczenia lewicy. W celu omówienia perspektyw i możliwości powstania nowej lewicy działacze Unii Pracy tak szczebla centralnego jak i szczebli terenowych powinni prowadzić rozmowy z przedstawicielami partii i środowisk lewicowych. Rozmowy takie przeprowadził Przewodniczący UP Waldemar Witkowski, spotykając  się min. z Aleksandrem Kwaśniewskim i Januszem Palikotem. Inicjatywą i ambicją Unii Pracy jest doprowadzenie do zorganizowania Kongresu Zjednoczeniowego Lewicy w maju – na dwudziestolecie naszej partii.

      Następnie Rada omówiła projekt Programu UP opracowany przez Radę Programową pod kierunkiem  prof. Zaborowskiego. Podkreślono, że Program partii, o uchwalenie którego członkowie Lubuskiej UP zabiegali niestrudzenie od lat może być cennym wkładem w dzieło zjednoczenia polskiej lewicy. Wyrażono wielką satysfakcję z faktu, że gremium autorskiemu przewodniczy nasz kolega prof. Tadeusz Zaborowski.

       Na zakończenie Rada uchwaliła Stanowisko.

STANOWISKO

 LUBUSKIEJ RADY UNII PRACY

z dnia 25 stycznia 2012

 

  1. Rada po przeprowadzeniu konsultacji z członkami Lubuskiej Unii Pracy w pełni akceptuje treść projektu programu Unii Pracy pt. „O godne życie człowieka i integrację społeczną”.
  2. Rada upoważnia Przewodniczącego Lubuskiej Unii Pracy do prowadzenia rozmów z partiami, organizacjami i środowiskami lewicowymi w celu ustalenia możliwości podjęcia wspólnych działań dla zorganizowania Kongresu Zjednoczeniowego Lewicy.

kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Sympatycy, Szanowni Czytelnicy,

Minęły wybory do samorządu a na nas spadają różnorodne plagi. Pogłębia się kryzys gospodarczy pozostawiając wiele rodzin bez pracy i środków do życia. Wzrost bezrobocia przyspiesza, zaś władza się bawi naszym kosztem. Dzisiaj już widzimy, że zaufanie dla rządzących zostało zniweczone. Dziura budżetowa rośnie i brakuje środków niemal na wszystko. Tylko psy i koty mają się lepiej, bo mają swoje schroniska i mają co jeść.

Nas najbardziej niepokoją wykluczenia i pogłębiające się enklawy biedy, nędzy i ubóstwa. Jak by tego było mało rząd doprowadził do tego, że brakuje pieniędzy także na leczenie nas. Wielu ludzi nie może być poddanych leczeniu z uwagi na ogromny bałagan w służbie zdrowia spowodowany urządzaniem się na tej służbie ludzi związanych z rządzącymi.

Pamiętajmy więc, gdyż zbliżają się wybory do parlamentu europejskiego. Nie dajmy się ogłupić i dobrze się zastanówmy przed wrzuceniem kolejnej kartki z głosem do urny wyborczej. Nie pozwólmy sobie mydlić oczu obietnicami, bo nimi jak mówi ludowe porzekadło jest piekło wybrukowane. Bierzmy sprawy w swoje ręce i mądrze decydujmy bez brania pod uwagę miss piękności plakatów, czy też nikomu nie potrzebnych obietnic. Odrzućmy krasomówstwo i patrzmy bardzo realnie na to co będzie następnego dnia po wyborach.


Wszelskie prawa zastrzeżone.