czwartek, 20 czerwca 2019

 

2013-10-27

80 rocznica urodzin Melanii Buczackiej

W dniu 3 sierpnia 2010 r. z okazji 80-tej rocznicy urodzin Kol. Melanii  Buczackiej – delegacja Lubuskiej Unii Pracy z Przewodniczącym Rady Wojewódzkiej -  Emilianem Popławskim i Przewodniczącym Zarządu Miejskiego w Gorzowie Wlkp. – Marcinem Grabowskim złożyła wizytę, składając serdeczne życzenia urodzinowe w domu Jubilatki.

Przy kawie i wspaniałych ciasteczkach rozmowom i wspomnieniom nie było końca.

Mela (tak każe bezwzględnie się do siebie zwracać) – opowiedziała nam wiele interesujących faktów z całego dotychczasowego,  pracowitego życia. Chętnie też podzieliła się swoimi doświadczeniami z pracy zawodowej i społecznej oraz politycznej. Nie szczędziła też wielu krytycznych uwag pod adresem bieżących wydarzeń politycznych.

Na ręce dostojnej Jubilatki Koledzy złożyli kwiaty i życzenia zdrowia i dalszej współpracy na niwie politycznej i przyjacielskiej.

Pokazała też bardzo wiele odznaczeń, spośród których kilka prezentujemy.

 

 

Życiorys Melanii Buczackiej

 

Melania Buczacka urodziła się w Kętach koło Bielska- Białej - 3 sierpnia 1930 r. Jako 1,5 roczne dziecko wyjechała wraz z rodzicami do Borysławia (lwowskie). Większość dzieciństwa spędziła na Podolu.

15 maja 1945r, po 4-miesięcznej podróży eszelonem wraz z rodziną dotarła do Gorzowa, tu też podjęła pierwszą naukę w szkole podstawowej im. Marii Konopnickiej.

Szkołę średnią organizowaną przez Uniwersytet Robotnicy Związków Zawodowych podjęła w 1948 r. Maturę ukończyła w 1953 r. a w międzyczasie pracowała i wstąpiła do Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej( PZPR), gdzie pełniła min. funkcję Członka Komisji Rewizyjnej w organizacji gorzowskiej.

1950r-Pierwszą pracę zawodową podjęła w Powiatowej Radzie Narodowej w Wydziale Rolnictwa

i Leśnictwa {tamtym okresie starostą był pan Rzepkowski), w tym też czasie wstąpiła do ZMP i była Junakiem w Służbie Polsce.

Następnie do 1954 r. pracowała w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii - w laboratorium.

Później przeszła do Zarządu Związku Młodzież Polskiej w Gorzowie na stanowisko Kierownika Wydziału.

Ukończyła Centralną Szkołę ZMP w Otwocku. Po rocznej nauce przeszła do Pracy w Zarządzie Powiatowym w Gorzowie na stanowisko Wiceprzewodniczącej ds. Rolnictwa do 1956r. Ze względu na rozwiązanie Związku w marcu 1956r. podjęła pracę w Związku Spółdzielni Pracy Stolarzy „Naprzód" .

W tym okresie związała się z ZMS, działała w Zarządzie powiatowym i wojewódzkim.

W 1960r.- wytypowano Jej kandydaturę i wybrano do Rady Miejskiej Gorzowa, gdzie działała 2-kadencje, w tym okresie wstąpiła do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej - pełniąc funkcję Przewodniczącej Komisji Robotniczej. Była członkiem władz wojewódzkich TPPR, gdzie działała ponad 40 lat na rzecz rozwoju kultury, współpracy i przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Od 1990r.- współzałożycielka Komisji Historii Ruchu Młodzieżowego.

W 2001r. wstąpiła w szeregi Unii Pracy, gdzie działa do dziś, aktywnie uczestnicząc w życiu partii. Jest również członkiem Stowarzyszenia Pokolenia.

Za swoją wieloletnią, pełną pasji i zaangażowania działalność społeczną, polityczną i zawodową została wyróżniona i nagrodzona wieloma orderami i odznaczeniami min.:

-Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

-Odznaką Frontu Jedności Narodu z okazji Millenium,

-Złotą Odznaką Za Zasługi dla TPPR - Zasłużony Działacz,

- Złotą Odznaką im. Janka Krasickiego,

-Złotą Odznaką za Zasługi dla Miasta Gorzowa Wlkp.,

-Odznaką Zasłużony dla Województwa Zielonogórskiego,

oraz rzadkie Odznaczenie, które bardzo sobie ceni - Radzieckie Odznaczenie -  Młody Gwardzista 11-stej pięciolatki.

 

kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc
kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc
kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Sympatycy, Szanowni Czytelnicy,

Minęły wybory do samorządu a na nas spadają różnorodne plagi. Pogłębia się kryzys gospodarczy pozostawiając wiele rodzin bez pracy i środków do życia. Wzrost bezrobocia przyspiesza, zaś władza się bawi naszym kosztem. Dzisiaj już widzimy, że zaufanie dla rządzących zostało zniweczone. Dziura budżetowa rośnie i brakuje środków niemal na wszystko. Tylko psy i koty mają się lepiej, bo mają swoje schroniska i mają co jeść.

Nas najbardziej niepokoją wykluczenia i pogłębiające się enklawy biedy, nędzy i ubóstwa. Jak by tego było mało rząd doprowadził do tego, że brakuje pieniędzy także na leczenie nas. Wielu ludzi nie może być poddanych leczeniu z uwagi na ogromny bałagan w służbie zdrowia spowodowany urządzaniem się na tej służbie ludzi związanych z rządzącymi.

Pamiętajmy więc, gdyż zbliżają się wybory do parlamentu europejskiego. Nie dajmy się ogłupić i dobrze się zastanówmy przed wrzuceniem kolejnej kartki z głosem do urny wyborczej. Nie pozwólmy sobie mydlić oczu obietnicami, bo nimi jak mówi ludowe porzekadło jest piekło wybrukowane. Bierzmy sprawy w swoje ręce i mądrze decydujmy bez brania pod uwagę miss piękności plakatów, czy też nikomu nie potrzebnych obietnic. Odrzućmy krasomówstwo i patrzmy bardzo realnie na to co będzie następnego dnia po wyborach.


Wszelskie prawa zastrzeżone.