czwartek, 20 czerwca 2019

 

2013-10-27

Posiedzenie Lubuskiej Rady Unii Pracy

Informacja o posiedzeniu Lubuskiej Rady Unii Pracy

 

      W dniu 22 lutego odbyło się posiedzenie Lubuskiej Rady Unii Pracy poświęcone przede wszystkim przekształceniu Rady Wojewódzkiej w Radę Okręgową oraz kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Unii Pracy przed jej  XIV Kongresem.

   Prowadzący obrady Przewodniczący Emilian Popławski poinformował, że na podstawie zmienionego na XIII kongresie  Statutu Zarząd Krajowy Unii Pracy przyjął uchwałę o przekształceniu Rad Wojewódzkich w województwach jednookręgowych w Rady Okręgowe bez konieczności organizowania Walnych Zebrań Członków Okręgu.  Zgodnie ze Statutem kadencja tych Rad trwa do XV Kongresu, tj. do 2013 roku.

W dyskusji członkowie Rady zaprezentowali pogląd, iż pomimo prawomocności takiego rozwiązania i  braku formalnego wymogu przeprowadzenia wyboru w województwie nowej Rady, decyzję w kwestii zaakceptowania powyższego rozwiązania bądź też przeprowadzenia wyboru nowej Rady Okręgowej należy pozostawić Walnemu Zebraniu.

   Następnie zebrani omówili zasady i terminy kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XIV Kongresem UP. Termin XIV Kongresu Unii Pracy ustalony został przez Radę Krajową na dzień 15 maja 2010, zaś liczba przydzielonych LUP mandatów wynosi sześć.

Po dyskusji, uwzględniając termin Kongresu, wymogi Statutu i możliwości organizacyjne LUP, Rada ustaliła, że zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Kołach przeprowadzone zostaną się do dnia 31 marca br, zaś Walne Zebranie Członków Lubuskiej UP odbędzie się 10 kwietnia. Miejsce Walnego Zebrania zostanie określone w późniejszym czasie.

   Kolejną kwestią, której Rada poświęciła uwagę było porozumienie SLD – UP o współpracy w wyborach prezydenckich i samorządowych 2010.  Rada przyjęła z aprobatą fakt podpisanie porozumienia i zawarte w aneksie do niego zasady koalicyjnego współdziałania, upoważniając jednocześnie Przewodniczącego do negocjowania z koalicjantem i przyjmowania szczegółowych rozwiązań w zakresie zasad, form i metod współpracy.

   Na zakończenie Rada podjęła uchwałę w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XIV Kongresem UP.  

kliknij by powiekszyc
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Sympatycy, Szanowni Czytelnicy,

Minęły wybory do samorządu a na nas spadają różnorodne plagi. Pogłębia się kryzys gospodarczy pozostawiając wiele rodzin bez pracy i środków do życia. Wzrost bezrobocia przyspiesza, zaś władza się bawi naszym kosztem. Dzisiaj już widzimy, że zaufanie dla rządzących zostało zniweczone. Dziura budżetowa rośnie i brakuje środków niemal na wszystko. Tylko psy i koty mają się lepiej, bo mają swoje schroniska i mają co jeść.

Nas najbardziej niepokoją wykluczenia i pogłębiające się enklawy biedy, nędzy i ubóstwa. Jak by tego było mało rząd doprowadził do tego, że brakuje pieniędzy także na leczenie nas. Wielu ludzi nie może być poddanych leczeniu z uwagi na ogromny bałagan w służbie zdrowia spowodowany urządzaniem się na tej służbie ludzi związanych z rządzącymi.

Pamiętajmy więc, gdyż zbliżają się wybory do parlamentu europejskiego. Nie dajmy się ogłupić i dobrze się zastanówmy przed wrzuceniem kolejnej kartki z głosem do urny wyborczej. Nie pozwólmy sobie mydlić oczu obietnicami, bo nimi jak mówi ludowe porzekadło jest piekło wybrukowane. Bierzmy sprawy w swoje ręce i mądrze decydujmy bez brania pod uwagę miss piękności plakatów, czy też nikomu nie potrzebnych obietnic. Odrzućmy krasomówstwo i patrzmy bardzo realnie na to co będzie następnego dnia po wyborach.


Wszelskie prawa zastrzeżone.