czwartek, 20 czerwca 2019

 

2013-10-27

Posiedzenie Rady Lubuskiej Unii Pracy

W dniu 27 lutego odbyło się posiedzenie Lubuskiej Rady Unii Pracy poświęcone przede wszystkim problematyce zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego a także naszym sprawom organizacyjnym.

Prowadzący obrady Przewodniczący Emilian Popławski przypomniał Radzie kulisy i przesłanki podpisania porozumienia wyborczego SLD-UP, do którego doszło 25 lutego pomimo wcześniejszych kontrowersji co do nazwy i formuły koalicji. Podkreślił znaczenie tego porozumienia dla budowania jedności polskiej lewicy w kontekście zarówno eurowyborów, jak i  naszej pozycji na arenie krajowej.

Rada z zadowoleniem przyjęła podpisanie porozumienia i utworzenie Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP oraz podtrzymała swą poprzednią decyzję o desygnowaniu kol. Popławskiego i kol. Zaborowskiego jako kandydatów na eurodeputowanych. Rada wybrała także pełnomocnika wojewódzkiego do spraw eurowyborów w osobie kol. Kazimierza Rapacza.

Następnie kol. Sikorski zrelacjonował przebieg obrad  Rady Krajowej z 17 stycznia, podczas których dyskutowano kwestie związane z kampanią wyborczą do Europarlamentu, przyjęto uchwałę w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz omawiano sprawy finansowe partii, w tym zarządzanie finansami na szczeblu wojewódzkim.

Rada uznała, że przedstawione zasady gospodarki finansowej nie są jednoznaczne; nielogiczny zwłaszcza jest fakt nie posiadania przez Rady Wojewódzkie własnych kont bankowych. Rada przyjęła stanowisko, że dla racjonalnej działalności finansowej niezbędne jest konto (lub subkonto) bankowe Rady i upoważniła Przewodniczącego do przedstawienia go Zarządowi Krajowemu.   

W tym samym dniu Emilian Popławski wziął udział w zebraniu Lubuskiej Organizacji Stowarzyszenia POKOLENIA w Gorzowie Wlkp.

kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc
kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc kliknij by powiekszyc
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Sympatycy, Szanowni Czytelnicy,

Minęły wybory do samorządu a na nas spadają różnorodne plagi. Pogłębia się kryzys gospodarczy pozostawiając wiele rodzin bez pracy i środków do życia. Wzrost bezrobocia przyspiesza, zaś władza się bawi naszym kosztem. Dzisiaj już widzimy, że zaufanie dla rządzących zostało zniweczone. Dziura budżetowa rośnie i brakuje środków niemal na wszystko. Tylko psy i koty mają się lepiej, bo mają swoje schroniska i mają co jeść.

Nas najbardziej niepokoją wykluczenia i pogłębiające się enklawy biedy, nędzy i ubóstwa. Jak by tego było mało rząd doprowadził do tego, że brakuje pieniędzy także na leczenie nas. Wielu ludzi nie może być poddanych leczeniu z uwagi na ogromny bałagan w służbie zdrowia spowodowany urządzaniem się na tej służbie ludzi związanych z rządzącymi.

Pamiętajmy więc, gdyż zbliżają się wybory do parlamentu europejskiego. Nie dajmy się ogłupić i dobrze się zastanówmy przed wrzuceniem kolejnej kartki z głosem do urny wyborczej. Nie pozwólmy sobie mydlić oczu obietnicami, bo nimi jak mówi ludowe porzekadło jest piekło wybrukowane. Bierzmy sprawy w swoje ręce i mądrze decydujmy bez brania pod uwagę miss piękności plakatów, czy też nikomu nie potrzebnych obietnic. Odrzućmy krasomówstwo i patrzmy bardzo realnie na to co będzie następnego dnia po wyborach.


Wszelskie prawa zastrzeżone.