czwartek, 20 czerwca 2019

 

2013-10-27

Uchwała nr 1 / 09 z dnia 02 lutego 2009 r. z zebrania KOŁA MIEJSKIEGO LUBUSKIEJ UNII PRACY w Gorzowie Wlkp.

Koło Miejskie Lubuskiej Unii Pracy w Gorzowie Wlkp. wyraża swoje zaniepokojenie postępującą recesją ekonomiczną i brakiem zdecydowanej reakcji władz rządowych na zaistniałą sytuację. Pogłębiający się kryzys gospodarczy pozbawia ludzi pracy możliwości egzystencji odbierając im godność i warunki do życia. Wzrastające bezrobocie, zapowiedzi podmiotów gospodarczych dalszych zwolnień, prowadzą do zagrożenia bezpieczeństwa gospodarstw domowych i znacznego wzrostu patologii. Nie możemy się zgodzić z takimi działaniami, które niszczą podstawowa komórkę społeczną jaką jest rodzina. Wzywamy organizacje , które tak często korzystają z dóbr materialnych i pieniężnych państwa, do większej troski o obywatela,  o rodzinę, o zaprzestanie dualizmu moralnego i jednoznaczne potępienie działań rządu pogłębiających zjawiska patogenne w kraju. Apelujemy o podjęcie przez Prezydenta RP, Sejm RP i rząd RP zdecydowanych działań mających na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz zmniejszenie bezrobocia a co za tym idzie i wzrostu bezpieczeństwa ekonomicznego i socjalnego obywateli.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Sympatycy, Szanowni Czytelnicy,

Minęły wybory do samorządu a na nas spadają różnorodne plagi. Pogłębia się kryzys gospodarczy pozostawiając wiele rodzin bez pracy i środków do życia. Wzrost bezrobocia przyspiesza, zaś władza się bawi naszym kosztem. Dzisiaj już widzimy, że zaufanie dla rządzących zostało zniweczone. Dziura budżetowa rośnie i brakuje środków niemal na wszystko. Tylko psy i koty mają się lepiej, bo mają swoje schroniska i mają co jeść.

Nas najbardziej niepokoją wykluczenia i pogłębiające się enklawy biedy, nędzy i ubóstwa. Jak by tego było mało rząd doprowadził do tego, że brakuje pieniędzy także na leczenie nas. Wielu ludzi nie może być poddanych leczeniu z uwagi na ogromny bałagan w służbie zdrowia spowodowany urządzaniem się na tej służbie ludzi związanych z rządzącymi.

Pamiętajmy więc, gdyż zbliżają się wybory do parlamentu europejskiego. Nie dajmy się ogłupić i dobrze się zastanówmy przed wrzuceniem kolejnej kartki z głosem do urny wyborczej. Nie pozwólmy sobie mydlić oczu obietnicami, bo nimi jak mówi ludowe porzekadło jest piekło wybrukowane. Bierzmy sprawy w swoje ręce i mądrze decydujmy bez brania pod uwagę miss piękności plakatów, czy też nikomu nie potrzebnych obietnic. Odrzućmy krasomówstwo i patrzmy bardzo realnie na to co będzie następnego dnia po wyborach.


Wszelskie prawa zastrzeżone.