czwartek, 20 czerwca 2019

 

2013-10-27

Porozumienie Lewicy i Demokratów (LiD) o współpracy z 05 lutego 2007

Porozumienie Lewicy i Demokratów

zawarte między SLD, SdPl, PD i UP w sprawie kontynuowania współpracy politycznej

 1. Polska potrzebuje wyraźnej alternatywy dla kompromitujących się rządów prawicy. Polacy oczekują innej oferty politycznej niż ciągłe kłótnie Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską, innej niż awanturnicze i nieodpowiedzialne zachowania polityków Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin. Wybory samorządowe 2006 pokazały, że znaczna część Polaków widzi taką alternatywę w porozumieniu Lewicy i Demokratów.

2. Poparcie wyborców traktujemy jako zaliczkę na przyszłość, odczytujemy jako zachętę do dalszej współpracy. Zachowujemy odrębność i samodzielność naszych partii. Przyjmujemy jednak założenie, potwierdzone przez wyborców, że w obecnej sytuacji kraju więcej zrobimy dla dobra publicznego działając wspólnie niż osobno.

3. W celu zapewnienia koordynacji działań naszych partii postanawiamy, co następuje:

- Powołać Komitet Porozumiewawczy LiD, w skład którego wchodzą przewodniczący czterech partii oraz przewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD. Komitet będzie zbierał się regularnie (co najmniej raz w tygodniu), a jego zadaniem będzie wypracowanie i przedstawienie opinii publicznej wspólnego stanowiska w ważnych dla kraju sprawach. Decyzje podejmowane będą konsensualnie

- Odbywać co najmniej raz w miesiącu spotkania kierownictw partii dla oceny sytuacji politycznej w kraju oraz przygotowania wspólnych działań politycznych i inicjatyw obywatelskich. Celem wypracowania wspólnego stanowiska w najważniejszych sprawach programowych zarządy czterech partii będą odbywały wspólne posiedzenia.

- Organizować konferencje programowe na tematy dotyczące najważniejszych zagadnień rozwoju Polski, umocnienia jej gospodarki, wyrównania szans oświatowych i stworzenia szans na pracę dla młodego pokolenia we własnym kraju, ochrony najsłabszych, odbudowy silnej pozycji Polski w jednoczącej się Europie, ochrony praw i swobód obywatelskich, budowy uczciwego i przyjaznego obywatelowi państwa, przestrzegania niezawisłości sądów i trybunałów, równości obywateli wobec prawa

- Utworzyć wspólny instytut badawczy, skupiający specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, dostarczający LiD-owi opracowań i analiz, służących podejmowaniu działań bieżących i opracowaniu programu długofalowego

- Zainicjować wspólne działania struktur terenowych partii tworzących LiD. Istotną ich częścią powinno być utworzenie klubów dyskusyjnych lub uruchomienie innych form debaty publicznej na istotne dla kraju i regionu tematy polityczne, społeczne i gospodarcze.

4. Celem powyższych działań jest wypracowanie programu Lewicy i Demokratów, co umożliwi wspólny start w najbliższych wyborach. Jednocześnie Komitet Porozumiewawczy LiD zaproponuje zasady kształtowania list wyborczych w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu (podstawowym kryterium przy ustalaniu tych zasad będą wyniki, uzyskane przez poszczególne partie w wyborach parlamentarnych w 2005 roku).5. Sekretarze generalni czterech partii podejmą stałą współpracę celem zapewnienia warunków dla realizacji tego porozumienia.

Pod porozumieniem podpisali się: Wojciech Olejniczak (SLD), Marek Borowski (SDPL), Janusz Onyszkiewicz (PD-demokraci.pl) i Waldemar Witkowski (UP)

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Sympatycy, Szanowni Czytelnicy,

Minęły wybory do samorządu a na nas spadają różnorodne plagi. Pogłębia się kryzys gospodarczy pozostawiając wiele rodzin bez pracy i środków do życia. Wzrost bezrobocia przyspiesza, zaś władza się bawi naszym kosztem. Dzisiaj już widzimy, że zaufanie dla rządzących zostało zniweczone. Dziura budżetowa rośnie i brakuje środków niemal na wszystko. Tylko psy i koty mają się lepiej, bo mają swoje schroniska i mają co jeść.

Nas najbardziej niepokoją wykluczenia i pogłębiające się enklawy biedy, nędzy i ubóstwa. Jak by tego było mało rząd doprowadził do tego, że brakuje pieniędzy także na leczenie nas. Wielu ludzi nie może być poddanych leczeniu z uwagi na ogromny bałagan w służbie zdrowia spowodowany urządzaniem się na tej służbie ludzi związanych z rządzącymi.

Pamiętajmy więc, gdyż zbliżają się wybory do parlamentu europejskiego. Nie dajmy się ogłupić i dobrze się zastanówmy przed wrzuceniem kolejnej kartki z głosem do urny wyborczej. Nie pozwólmy sobie mydlić oczu obietnicami, bo nimi jak mówi ludowe porzekadło jest piekło wybrukowane. Bierzmy sprawy w swoje ręce i mądrze decydujmy bez brania pod uwagę miss piękności plakatów, czy też nikomu nie potrzebnych obietnic. Odrzućmy krasomówstwo i patrzmy bardzo realnie na to co będzie następnego dnia po wyborach.


Wszelskie prawa zastrzeżone.