niedziela, 21 lipca 2019

 

2015-06-11

Karta etyczna Unii Pracy

KARTA  ETYCZNA  UNII  PRACY

Art. 1

Członkowie Unii Pracy kierują się w swojej działalności partyjnej oraz służbie publicznej obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi uniwersalnymi zasadami etycznymi, normami Statutu UP oraz solidarną troską o dobro wspólne.

 

Art. 2

Członkostwo w Unii Pracy nakazuje zachowanie odpowiadające godności członka socjaldemokratycznej partii, w szczególności zaś zobowiązuje do: uczciwości, bezinteresowności, rzetelności, solidarności, koleżeństwa i dbałości o dobre imię Unii Pracy.

 

Art. 3

Członkowie Unii Pracy powinni kierować się interesem publicznym i troską o dobro wspólne. Nie powinni wykorzystywać pełnionych funkcji w celu uzyskania korzyści dla siebie i osób bliskich oraz przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na działalność polityczną.

 

Art. 4

Członkowie Unii Pracy przy podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych powinni w możliwie najszerszym zakresie postępować w sposób dostępny dla opinii publicznej. Powinni ujawniać związek interesu osobistego z decyzją, w podjęciu której uczestniczyli.

 

Art. 5

Członkowie Unii Pracy podejmując decyzje w sprawach partyjnych powinni bezwzględnie przestrzegać zasady kolegialności i wewnątrzpartyjnej jawności.

 

Art. 6

Członkowie Unii Pracy powinni unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Unii Pracy. Powinni szanować godność innych osób.

 

Art. 7

Członkowie Unii Pracy odpowiadają za swoje decyzje i działania. W każdej okoliczności powinni poddać się obowiązującym ich procedurom wyjaśniającym i kontrolnym. W przypadku publicznego oskarżenia o działalność niezgodną z obowiązującym porządkiem prawnym powinni w przeciągu 14 dni podjąć wszelkie możliwe działania /w tym prawne/ mające na celu odrzucenie podejrzeń lub zawiesić członkostwo w partii do czasu jednoznacznego odrzucenia zarzutów.

 

Art. 8

Członkowie Unii Pracy za naruszenie Karty Etycznej Unii Pracy ponoszą odpowiedzialność polityczną oraz określoną przepisami Statutu UP.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Sympatycy, Szanowni Czytelnicy,

Minęły wybory do samorządu a na nas spadają różnorodne plagi. Pogłębia się kryzys gospodarczy pozostawiając wiele rodzin bez pracy i środków do życia. Wzrost bezrobocia przyspiesza, zaś władza się bawi naszym kosztem. Dzisiaj już widzimy, że zaufanie dla rządzących zostało zniweczone. Dziura budżetowa rośnie i brakuje środków niemal na wszystko. Tylko psy i koty mają się lepiej, bo mają swoje schroniska i mają co jeść.

Nas najbardziej niepokoją wykluczenia i pogłębiające się enklawy biedy, nędzy i ubóstwa. Jak by tego było mało rząd doprowadził do tego, że brakuje pieniędzy także na leczenie nas. Wielu ludzi nie może być poddanych leczeniu z uwagi na ogromny bałagan w służbie zdrowia spowodowany urządzaniem się na tej służbie ludzi związanych z rządzącymi.

Pamiętajmy więc, gdyż zbliżają się wybory do parlamentu europejskiego. Nie dajmy się ogłupić i dobrze się zastanówmy przed wrzuceniem kolejnej kartki z głosem do urny wyborczej. Nie pozwólmy sobie mydlić oczu obietnicami, bo nimi jak mówi ludowe porzekadło jest piekło wybrukowane. Bierzmy sprawy w swoje ręce i mądrze decydujmy bez brania pod uwagę miss piękności plakatów, czy też nikomu nie potrzebnych obietnic. Odrzućmy krasomówstwo i patrzmy bardzo realnie na to co będzie następnego dnia po wyborach.


Wszelskie prawa zastrzeżone.