niedziela, 21 lipca 2019

 

2017-11-04

Porozumienie lubuskiej Lewicy w wyborach do samorządu

15 września 2014 r. podpisano porozumienie w sprawie wyborów samorządowych w Województwie Lubuskim, które odbędą się 16 listopada br. Lubuską Radę Unii Pracy reprezentował przewodniczący -  Emilian Popławski.

Umowę koalicyjną podpisały następujące partie i organizacje reprezentowane przez przewodniczących struktur wojewódzkich :

Bogusław Wontor – Sojusz Lewicy Demokratycznej,

Emilian Popławski – Unia Pracy,

Robert Smoleń – Stronnictwo Demokratyczne,

Monika Bocian – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

Edward Kraszewski – Stowarzyszenie Pokolenia,

Tadeusz Miśkiewicz – Związek socjalistycznej Młodzieży Polskiej,

Patryk Lewicki – Federacja Młodych Socjaldemokratów.

W spotkaniu wziął udział również Zbigniew Włodarczak – przewodniczący Zarządu Miejskiego Unii Pracy w Gorzowie Wlkp. Prezentujemy tekst porozumienia oraz zdjęcia.

Porozumienie programowe ugrupowań lewicowych Województwa Lubuskiego

 

Lubuska Lewica nowoczesna, sprawiedliwa, innowacyjna, wrażliwa na sprawy ludzkie

Województwo Lubuskie, podobnie jak cały kraj, potrzebuje daleko idących zmian. Chcemy województwa sprawnie funkcjonującego, sprawiedliwego, dynamicznie rozwijającego się, innowacyjnego, wrażliwego na problemy ludzi tutaj żyjących. Tegoroczne wybory samorządowe przypadające w dniu 16 listopada,  zbiegają się z obchodami 25 lecia transformacji ustrojowej oraz 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzisiaj – w obliczu wciąż występującego spowolnienia gospodarczego, wysokiego bezrobocia, eskalacji napięć w stosunkach międzynarodowych – we władzach regionalnych potrzebni są ludzie o poglądach lewicowych. Stąd też ugrupowania lewicowe Województwa Lubuskiego postanawiają wspólnie zaproponować kandydatów na listy wyborcze we wszystkich okręgach wyborczych Województwa Lubuskiego, by w sposób optymalny zapewnić zrównoważony rozwój Regionu. Zapewniamy, że nasi wspólni kandydaci, to ludzie o ogromnym potencjale intelektualnym, mający duże doświadczenie w pracy na różnych szczeblach samorządu, administracji państwowej, gospodarce oraz w stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych.

 Unia Europejska jest silna siłą jej regionów. Polityka regionalna musi być prowadzona z myślą o takim rozwoju głównych, jak i powstawaniu nowych gałęzi gospodarki, aby młodzież z naszego regionu pozostawała na terenie województwa. Duże nadzieje wiążemy m.in. z inwestycjami umożliwiającymi wydobycie węgla brunatnego i produkcję energii elektrycznej w rejonie Gubina – stałby się on potężnym centrum przemysłowym, promieniującym na bezpośrednie i dalsze otoczenie. Nie będziemy zapominać także o działaniach i przedsięwzięciach zmierzających do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Da to zupełnie nowe możliwości w tworzeniu miejsc pracy dla Lubuszan. Będziemy dążyć do równowagi między wielkim przemysłem i możliwością pobudzania indywidualnej aktywności w postaci rozwoju małych przedsiębiorstw - rodzinnych lub społecznych. Należy przywrócić temu ostatniemu sektorowi należne miejsce w polityce regionalnej.

Kolejna kadencja samorządu rozpocznie proces aplikacji ogromnych środków finansowych kierowanych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Współpracy Transgranicznej oraz innych komponentów. W procesie zarządzania tymi projektami, jako zdecydowani euroentuzjaści i doświadczeni samorządowcy, gwarantujemy optymalne zainwestowanie, a nie beztroskie wydanie tych ogromnych funduszy. Jako partnerów w tych działaniach widzimy funkcjonujące od wielu lat euroregiony: Euroregion Pro Europa Viadrina i Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr. Zachęcać będziemy wszystkie upoważnione do aplikacji podmioty do zdecydowanego sięgania po kolejne środki wsparcia Unii Europejskiej z programów zarządzanych na poziomie ministerialnym. Wiemy jak to zrobić. W okresie 16 lat funkcjonowania samorządu województwa przez 10 lat lewica rządziła lub współrządziła Województwem Lubuskim i to był najlepszy czas dla regionu. Dzisiaj nie ma czasu na eksperymenty, dlatego też chcemy i musimy wygrać te wybory, by mieć bezpośredni, realny wpływ na dynamiczny rozwój Ziemi Lubuskiej.

W nowej kadencji samorządu przywrócimy należytą rangę współpracy zagranicznej, którą głównie opierać będziemy na ścisłej współpracy z zachodnimi sąsiadami: Brandenburgią, Saksonią i Berlinem. Zdecydowanie zdynamizujemy wzajemne kontakty z pozostałymi partnerami, z którymi Województwo Lubuskie podpisało umowy o wzajemnej współpracy. Rozszerzymy kontakty z regionami państw Grupy Wyszehradzkiej.

Uznajemy, że wszystkie szczeble samorządu (gmina, powiat, województwo) powinny ściśle z sobą współpracować i wzajemnie się wspierać. Zasada solidarności partnerskiej samorządów - wzajemnych konsultacji, wymiany poglądów w istotnych sprawach - powinna być priorytetem w każdym działaniu.

Sygnatariusze porozumienia zobowiążą swoich radnych Województwa Lubuskiego do konsekwentnej realizacji Programu Wyborczego Województwa Lubuskiego Koalicji Wyborczej „SLD – Lewica Razem”. Raz na półrocze przedstawiciele organów wykonawczych, wchodzących w skład Koalicji, na posiedzeniach z udziałem członków Klubu Radnych „SLD – Lewica Razem” Sejmiku Województwa Lubuskiego dokonywać będą oceny realizacji programu wyborczego.

Wierzymy, że i tym razem społeczeństwo województwa  powierzy nam misję tworzenia władz samorządowych Województwa Lubuskiego, bo któż inny jak nie lewica jest najbliższa ludzkim sprawom.

 

Zielona Góra, 15 września 2014 r.

<<< poprzednielista zdjęć

Spotkanie działaczy Lewicy
Od lewej: Tadeusz Miśkiewicz(ZSMP),Zbigniew Włodarczak - przewodniczący Zarządu Miejskiego Unii Pracy w Gorzowie Wlkp.,Patryk Lewicki(FMS)
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Sympatycy, Szanowni Czytelnicy,

Minęły wybory do samorządu a na nas spadają różnorodne plagi. Pogłębia się kryzys gospodarczy pozostawiając wiele rodzin bez pracy i środków do życia. Wzrost bezrobocia przyspiesza, zaś władza się bawi naszym kosztem. Dzisiaj już widzimy, że zaufanie dla rządzących zostało zniweczone. Dziura budżetowa rośnie i brakuje środków niemal na wszystko. Tylko psy i koty mają się lepiej, bo mają swoje schroniska i mają co jeść.

Nas najbardziej niepokoją wykluczenia i pogłębiające się enklawy biedy, nędzy i ubóstwa. Jak by tego było mało rząd doprowadził do tego, że brakuje pieniędzy także na leczenie nas. Wielu ludzi nie może być poddanych leczeniu z uwagi na ogromny bałagan w służbie zdrowia spowodowany urządzaniem się na tej służbie ludzi związanych z rządzącymi.

Pamiętajmy więc, gdyż zbliżają się wybory do parlamentu europejskiego. Nie dajmy się ogłupić i dobrze się zastanówmy przed wrzuceniem kolejnej kartki z głosem do urny wyborczej. Nie pozwólmy sobie mydlić oczu obietnicami, bo nimi jak mówi ludowe porzekadło jest piekło wybrukowane. Bierzmy sprawy w swoje ręce i mądrze decydujmy bez brania pod uwagę miss piękności plakatów, czy też nikomu nie potrzebnych obietnic. Odrzućmy krasomówstwo i patrzmy bardzo realnie na to co będzie następnego dnia po wyborach.


Wszelskie prawa zastrzeżone.