niedziela, 21 lipca 2019

 

2017-11-04

WSPOMNIENIE O ALEKSANDRZE MAŁACHOWSKIM - 10 rocznica śmierci

      26 stycznia br. mija 10 rocznica od śmierci Aleksandra Małachowskiego -

więźnia NKWD i stalinowskich obozów, dziennikarza, publicysty internowanego w stanie wojennym, działacza społecznego, posła X, I, i IV kadencji, wicemarszałka Sejmu II kadencji, współzałożyciela i Honorowego Przewodniczącego UNII PRACY.

       Jego dramatyczne przeżycia z okresu wojny i po niej, starczyłyby na kilka życiorysów, bo należał do Armii Krajowej, w której był łącznikiem i kurierem, dwukrotnie więziony i zesłany do łagru koło Stalingorska pracował w kopalni węgla. 

          Po wojnie był jednym z animatorów Klubu Krzywego Koła i działaczem NSZZ „Solidarność” - aresztowanym pod zarzutem działalności konspiracyjnej.

Pracował w Polskim Radiu, TVP oraz redakcjach pism „Współczesność”, „Kultura” . Pamiętamy Go z programów „Telewizja nocą” i „Rozmowy o cierpieniu” oraz cotygodniowych odważnych w treści felietonów w „Przeglądzie”.

      Prawdziwie realizował się w służbie dla ludzi, pełniąc przez wiele lat funkcję Prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża i osobiście uczestnicząc w różnych akcjach.

Wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, pomagał w rozwiązaniu problemów osób starszych i niepełnosprawnych. Był człowiekiem odważnym, otwartym, spolegliwym, służebnym i broniącym zawsze słabszych oraz skrzywdzonych, co wyraził w książce „Żyłem szczęśliwie”. Opiekuńczy i pracowity, sadził drzewa i kwiaty wokół domu, pielęgnował pamiątki rodzinne.

 Wytykał politykom głupotę i fałsz bezkompromisowo broniąc pomawianych i niesłusznie oskarżanych.

Grzmiał z trybuny sejmowej, gdy skłócona scena polityczna zabiegała o interesy partyjne, a nie o dobro obywateli. Po ojcowsku beształ, gdy było trzeba ale też niejednemu podał rękę w potrzebie. Ten wielki patriota i mądry polityk odważnie głosił ideę sprawiedliwości i tolerancji, skupiając wokół siebie ludzi o poglądach lewicowych.

Jego marzeniem było stworzenie klasy politycznej ponad podziałami historycznymi, stąd pomysł na nowoczesną partie socjaldemokratyczną Unię Pracy !

W liście otwartym „Drzewo oliwne” wzywał wszystkie ugrupowania lewicowe do porozumienia , doprowadził do Okrągłego Stołu Lewicy Polskiej !

Siłą pióra potrząsał sumieniem narodu i przywoływał do rozumnego działania, bo uważał, że przyszłość Polski trzeba budować na zgodzie, a nie nienawiści :

„Pamiętajcie, że Rzeczpospolita potrzebuje tego, co ludzi pięknie łączy, a nie tego, co ich tak brzydko dzieli”- dziś szczególnie aktualne !

Nie zmarnujmy dorobku Syzyfa naszych czasów, po którym pustkę trudno zapełnić !

Jego ciało spoczywa w skromnym grobowcu rodzinnym w Laskach koło Warszawy.

Za wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej, został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Sympatycy, Szanowni Czytelnicy,

Minęły wybory do samorządu a na nas spadają różnorodne plagi. Pogłębia się kryzys gospodarczy pozostawiając wiele rodzin bez pracy i środków do życia. Wzrost bezrobocia przyspiesza, zaś władza się bawi naszym kosztem. Dzisiaj już widzimy, że zaufanie dla rządzących zostało zniweczone. Dziura budżetowa rośnie i brakuje środków niemal na wszystko. Tylko psy i koty mają się lepiej, bo mają swoje schroniska i mają co jeść.

Nas najbardziej niepokoją wykluczenia i pogłębiające się enklawy biedy, nędzy i ubóstwa. Jak by tego było mało rząd doprowadził do tego, że brakuje pieniędzy także na leczenie nas. Wielu ludzi nie może być poddanych leczeniu z uwagi na ogromny bałagan w służbie zdrowia spowodowany urządzaniem się na tej służbie ludzi związanych z rządzącymi.

Pamiętajmy więc, gdyż zbliżają się wybory do parlamentu europejskiego. Nie dajmy się ogłupić i dobrze się zastanówmy przed wrzuceniem kolejnej kartki z głosem do urny wyborczej. Nie pozwólmy sobie mydlić oczu obietnicami, bo nimi jak mówi ludowe porzekadło jest piekło wybrukowane. Bierzmy sprawy w swoje ręce i mądrze decydujmy bez brania pod uwagę miss piękności plakatów, czy też nikomu nie potrzebnych obietnic. Odrzućmy krasomówstwo i patrzmy bardzo realnie na to co będzie następnego dnia po wyborach.


Wszelskie prawa zastrzeżone.